Arkiv | fritidsbåtar RSS for this section

Miljödeklaration av fritidsbåtar – Ecoboat index

Svenskt Marintekniskt Forum har tillsammans med åtta företag i båtbranschen tagit fram en slags miljödeklaration för fritidsbåtar som lanseras i dagarna. Ska bli intressant att se om det tagit ett helhetsperspektiv och om det verkligen får genomslag. Utnyttjande-grad och delägarskap är ju några aspekter som spelar stor roll när det kommer till en fritidsbåts ”fotavtryck” men som kanske är svåra att genomföra. Om det verkligen ska hända något inom fritidsbåtsområdet så är det när tillverkarna själva tittar på nya affärsmodeller som att tillhandahålla upplevelsen att segla genom skärgården istället för att bara sälja båtar. T ex genom en båtpoolsmodell eller uthyrningslösningar från tillverkarna själva. Upp till bevis!

Svenskt Marintekniskt Forum skriver i ett pressmeddelande:

I dagarna lanseras en miljödeklaration för fritidsbåtar som ska underlätta för konsumenterna att se hur stor miljöpåverkan olika fritidsbåtar har.

– Det handlar om att få alla att prata samma språk, säger projektledaren Jacqueline Widström på Svenskt Marintekniskt Forum.

Systemet är framtaget av Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med 8 företag verksamma i den svenska båtbranschen. Det består av en femgradig skala där grönt eller ”bästa val” är bäst och rött eller ”oacceptabelt” är sämst. Systemet omfattar tre områden; omvärldsfrågor, drift och tillverkning. Alla områden kartläggs och allt från materialval till bränsleförbrukning graderas på skalan.

– Om man ska köpa en ny båt så kan man jämföra de båtar man funderar på med hjälp av det här systemet, säger Jacqueline Widström. Till exempel kan man titta på hur båtens bränsleförbrukning påverkar miljön.

När miljödeklarationen lanseras kommer systemet att öppnas för kunder. Även om systemet just nu främst riktar sig till de som ska köpa en ny båt så är tanken att på sikt ska även de som har en äldre båt kunna få användning av systemet. Då ska det vara möjligt att skriva in data om sin egen båt för att se hur stor miljöpåverkan den har och var det kan finnas möjligheter till förbättringar. Man ska även kunna jämföra sin båt med andra båtar.

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/miljoedeklaration-foer-fritidsbaatar-724499

http://www.smtf.se/fritidsbaatar/miljoedeklaration.html

http://www.smtf.se/

Båtpool?

Dragon Fly Sverige Trimaran

De danska snabba familje-trimaranerna Dragonfly har fått en agent i Stockholm

De flesta svenska fritidsbåtar står på land eller ligger tomma i hamn större delen av året. Många hinner dessutom inte med att underhålla och torr- och sjösätta sina båtar. När så många fritidsfartyg inte utnyttjas kanske det är dags att ta bilpoolen till sjöss. Visst är det många som hyr båtar under sommaren, men för att det verkligen ska slå igenom behövs nog en smidigare och friare lösning i form av ett system liknande Sunfleet Carsharing. Man bokar själv via mobil eller internet och nyckeln sitter i en liten handdator i bilen som dessutom har ett tankkort. Kostnaden faktureras i efterhand varje månad beroende på körsträcka.

På så sätt behåller man den frihet man har när man äger ett fordon eller en båt, men det blir rejält billigare både i tid och kronor. Dessutom utnyttjas de förmodat ändliga resurser som använts till att bygga fartygen maximalt. Under vinterhalvåret vore det förstås helt optimalt om man kunde segla ner ”Windfleet boatsharing”-fartygen till södra halvklotet, men det är nog svårare att få ekonomi i.

Dragonflys trimaraner är verkligen framtidens båtar när oljan blir dyrare eller tar slut. De är snabba men ändå bra familjebåtar och passar säkert perfekt med en liten elmotor. (utombordare) /Jeppe

www.dragonflysverige.se