Archive | april 2011

Läsvärt om miljöfrågan, sjöfart och segling

Anders Wijkman och Johan RockströmAnders Wijkman och Johan Rockström nya bok ”Den stora förnekelsen” sammanfattar på ett seriöst vis läget med utgångspunkt i de ”planetär gränsvärdena” och fundera över varför det går så långsamt. Dessutom avslutar den med att visa att lösningarna finns (de tar bl a upp Cradle to Cradle) och att omställning är fullt möjlig.

”Varför är det så svårt för samhället att hantera miljö- och klimatkrisen? Varför händer så lite? Vi fortsätter att leva med myten om den eviga materiella tillväxten – som om jordens tillgångar vore oändliga. Vi lånar av framtiden, av våra barn och barnbarn.”

http://www.bokus.com/bok/9789173290425/den-stora-fornekelsen/

http://www.bokus.com/bok/9780865475878/cradle-to-cradle/

http://www.bokus.com/bok/9780718148638/full-circle/

http://www.bokus.com/bok/9789113023281/hart-vader-till-havs/

http://www.bokus.com/bok/9789171261908/skinnarmo-och-nordostpassagen-i-adolf-erik-nordenskiolds-spar/#customer-reviews

http://www.bokus.com/bok/9789170373619/sex-grader-var-framtid-pa-en-varmare-jord/

http://www.bokus.com/bok/9789187360039/skillinge-skutor-och-sjofart/